Thực hiện KH số 721/KH PGD ĐT ngày 30/9/2020 V/v Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Liên đội cùng các thầy cô giáo đã tổ chức cho các em có một ngày trải nghiệm thú vị

Lượt xem: