SHCM tháng 4- TCM 2 HĐTN chủ đề: Bảo vệ môi trường

SHCM tháng 4- TCM 2 HĐTN chủ đề: Bảo vệ môi trường

Lượt xem:

Các bạn ý hào hứng với phần thi trả lời câu hỏi “Tổ quốc Việt Nam xanh ngát Có sạch đẹp mãi được không Điều đó tùy thuộc hành động của bạn Tùy thuộc vào bạn và tôi” Đó cũng chính là nội dung bài hát mà các học sinh lớp 2A thể hiện Các bạn 2B với hoạt cảnh “Hộp đồ chơi” Điệu múa sôi động ” Trái [...]