Thực hiện kế hoạch của nhà trường tổ chuyên môn 5 đã thực hiện thành công chuyên đề: phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Chúc mừng Tổ chuyên môn 5 ! Chúc mừng các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ để làm nên thành công này!

Lượt xem:


TỔ CHUYÊN MÔN 5

Cô Trần Thị Mai TTTCM5 giới thiệu về chuyên đề

Chương trình văn nghệ

Thầy Lương Anh Quang thực hiện bài tuyên truyền

Tương tác giữa thầy và trò rất hiệu quả

Kết thúc