TỐI NAY – GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021 Giờ Trái Đất (Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Quốc tế và Bảo vệ Thiên nhiên khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút (từ 20h30’ đến 21h30’ (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng tháng 3 hàng năm). Giờ Trái Đất được bắt đầu từ năm 2007 tại Sydney. Giờ Trái Đất năm 2021 kêu gọi mọi người hưởng ứng thông điệp “Lên tiếng vì thiên nhiên”, tập trung vào hai chủ đề: “Tiết kiệm năng lượng – Giảm phát thải khí nhà kính” và “Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên”. Hãy tích cực tham gia hưởng ứng!

Lượt xem: