Thông báo khẩn! * Đã có thông báo khẩn của cấp trên chỉ đạo V/v học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 9/3/2020 đến hết ngày 14/3/2020 để thực hiện công tác phòng , chống dịch bệnh Covid -19 để bảo vệ sức khoẻ cho học sinh, cộng đồng. * Yêu cầu giáo viên thông báo gấp đến phụ huynh học sinh. * CB GV NV thực hiện kế hoạch phòng chống dịch Covid 19 theo trang nội bộ của trường Trân trọng!

Lượt xem: