Lê Thị Minh Hương
Lê Thị Minh Hương Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0944822151 minhhuongkpac.@gmail.com 14/12/1971
Nguyễn Khắc Hùng
Nguyễn Khắc Hùng Ban Giám Hiệu Hiệu phó chuyên môn 0947967668 nguyenkhachungzzz4@gmail.com 01/11/1971
Y Yai Niê
Y Yai Niê Ban Giám Hiệu Hiệu phó cơ sở vật chất 0915167447 abc@gmail.com 16/08/1963