Nhà trường trân trọng thông báo đến CB-GV- NV cùng các quý bậc phụ huynh về lịch HS tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới của cấp trên! Kế hoạch và nhiệm vụ trong thời gian tới được thông báo trong trang riêng của trường đề nghị toàn trường nghiêm túc thực hiện! Xin cảm ơn!

Lượt xem: