Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
74 /PGDĐT 29/01/2021 Kế hoạch,
805/KH-PGDĐT 02/11/2020 Kế hoạch,
142/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch,
127/KH-UBND 14/09/2020 Kế hoạch,
682/CV-PGDĐT 14/09/2020 Kế hoạch,
608/KH-PGDĐT 19/08/2020 Kế hoạch,
601/KH-PGDĐT 17/08/2020 Kế hoạch,
4812/KH-UBND 05/06/2020 Kế hoạch,
61/KH- PGDĐT 04/02/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020
04/KH-SGDĐT 04/02/2020 Kế hoạch,
783/KHKTr-PGDĐT 09/10/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020
01/KH-TH-NGT 31/05/2019 Kế hoạch, Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học Năm học 2019 - 2020
Trang 1 / 212»