Lịch sử thành lập trường

Trường tiểu học Ngô Gia Tự được thành lập từ năm học 1988-1989. Trường đóng trên địa bàn thôn 3,6 và buôn Kneir, buôn Kplang  xã Tân Tiến, có khuôn viên rộng  5190 m2, thu hút con em 2 thôn và 2 buôn. Học sinh của trường chiếm 67,72% là con em dân tộc Ê đê …. Bước đầu cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, cơ bản chỉ đủ phòng học cho học sinh học 2 ca/ ngày, với sự nỗ lực quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục, chính quyền và nhân dân địa phương cùng đóng góp công sức, tiền của qua nhiều năm đã xây dựng được CSVC ngày được hoàn thiện; cảnh quan môi trường sư phạm xanh -sạch -đẹp, đáp ứng được các yêu cầu dạy và học.

Từ ngày thành lập trường đến nay, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng tiến triển. Đặc biệt là trong những năm thực hiện đổi mới giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đến nay, đội ngũ có 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; trình độ đạt trên chuẩn là 63,46%, số lượng giáo viên giỏi các cấp ngày càng tăng. Lãnh đạo nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc, thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, đưa nhà trường ngày càng phát triển. Sự tận tâm của giáo viên cùng với việc thường xuyên kiểm tra động viên của Ban giám hiệu tạo nên phong trào thi đua dạy và học một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học luôn đạt trên 56%; tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành nội dung các môn học và hoạt động giáo dục luôn dưới 3%. Từ 98- 100% học sinh thực hiện tốt về năng lực và phẩm chất. Hàng năm Trường  đạt 85% trường vở sạch chữ đẹp cấp huyện. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao trong giáo viên và học sinh luôn được nhà trường quan tâm, tổ chức hoạt động thường xuyên nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Chi bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong nhiều năm liền; trường liên tục nhiều năm đạt Tập thể lao động tiên tiến; tổ chức Công đoàn nhiều năm đạt vững mạnh; Liên đội đạt vững mạnh.