Giá trị đích thực

Sự quan tâm:

Nhà trường luôn luôn quan niệm phải quan tâm đến từng học sinh, giúp tất cả các em học sinh đều tiến bộ trong học tập, trong cuộc sống sinh hoạt, với một phong cách  lịch sự, văn minh, phong thái nhã nhặn, đức tính chân thành.

Tình đoàn kết:

Mỗi một thành viên trong trường đều coi học sinh như con em chính mình. Hạnh phúc của học sinh mỗi ngày đến trường là hạnh phúc lớn của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng mang những gì tốt đẹp nhất, những kiến thức bổ ích nhất của mình giới thiệu, chia sẻ, truyền thụ cho học sinh.

Cá tính:

Nhà trường luôn vượt qua mọi thử thách, đồng tâm, đồng sức vươn lên bằng đạo đức nghệ nghiệp, bằng cái nhìn hiện đại, bằng sự kiên định với các mục tiêu đề ra, bằng tất cá sức mạnh của lòng nhiệt tình, sự năng động xây dựng nhà trường lớn mạnh từng ngày, vun đắp lòng tự hào cho tất cả các thành viên trong trường.

Đổi mới, sáng tạo:

Nhà trường luôn đưa nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục làm mục tiêu hàng đầu. Chúng tôi luôn đổi mới chính mình, luôn trau dồi kiến thức mới, giáo dục cho học sinh những điều đó để cùng với học sinh, sẽ là những con người mới, trong thời đại mới.