Thực hiện kế hoạch của nhà trường tổ chuyên môn 5 đã thực hiện thành công chuyên đề: phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Chúc mừng Tổ chuyên môn 5 ! Chúc mừng các em học sinh!  Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ để làm nên thành công này!

Thực hiện kế hoạch của nhà trường tổ chuyên môn 5 đã thực hiện thành công chuyên đề: phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Chúc mừng Tổ chuyên môn 5 ! Chúc mừng các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ để làm nên thành công này!

Lượt xem:

TỔ CHUYÊN MÔN 5 Cô Trần Thị Mai TTTCM5 giới thiệu về chuyên đề Chương trình văn nghệ Thầy Lương Anh Quang thực hiện bài tuyên truyền Tương tác giữa thầy và trò rất hiệu quả Kết thúc [...]
Thực hiện công văn 690/PGD ĐT,  V/v  tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu; nhà trường tổ chức tuyên truyền đến học sinh toàn trường trong tiết chào cờ đầu tuần ( 2/16/9/2019)

Thực hiện công văn 690/PGD ĐT, V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu; nhà trường tổ chức tuyên truyền đến học sinh toàn trường trong tiết chào cờ đầu tuần ( 2/16/9/2019)

Lượt xem:

Cô Bùi Thị Cẩm Ly thực hiện tuyên truyền tại điểm trường chính.   Cô Trần Thị Mai thực hiện tuyên truyền tại điểm trường Kplang Thầy Đinh Danh Phương thực hiện tuyên truyền tại điểm trường Bằng Lăng [...]
Trang 1 / 212 »