Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm 2017-2018

Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm 2017-2018

Lượt xem:

Chúc mừng trường TH Ngô Gia Tự đạt thành tích trong Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm 2017-2018. Nhà giáo Mai Thị Thu Thảo đạt giải ba, giải khuyến khích dành cho hai nhà giáo Lê Thị Hiền và Đinh Danh Phương cùng với giấy chứng nhận của các nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt và Đặng Thị Hiếu Hạnh . Xin chúc mừng! [...]
Hội thi GVDG cấp trường năm học 2017-2018

Hội thi GVDG cấp trường năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]