Chân thành cảm ơn phòng giáo dục Krông Pắc, HĐĐ Krông Pắc, Đoàn kiểm tra giao ước thi đua , Ban Giám hiệu 11Liên Đội, các ac TPT 11 Liên Đội, Th Hòa Tiến, Th Nguyễn Viết Xuân, THCS Nguyễn Viết Xuân, TH Tân Tiến, TH Ngô Gia Tự, TH Lê Thị Hồng Gấm, TH Lý Tự Trọng, THCS E Uy, Th Đinh Nup, THCS Ea Ziêng. thành công tốt đẹp.

Lượt xem: